Sposób na utrudnienia biurokratyczne

RGIB – po konsultacjach z instytutami badawczymi - skierowała do Wicepremiera Jarosława Gowina wykaz zapisów, które stanowią utrudnienia biurokratyczne w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej. Zaproponowaliśmy także sposób wyeliminowania tych utrudnień.

Załącznik: pismo RGIB oraz zestawienie problemów i proponowanych rozwiązań