List Przewodniczącego RGIB do premiera Donalda Tuska, przedstawicieli rządu i Sejmu

Grupa ekspertów z instytutów badawczych przygotowała „Założenia zmian ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w zakresie zwiększenia nadzoru ministra właściwego do spraw zdrowia nad wykonywaniem działalności leczniczej”. Założenia wraz z prośbą o poparcie stanowiska instytutów badawczych, tj. wycofanie szkodliwego dla badań naukowych i wdrożeń Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych, zostały przesłane do premiera oraz przedstawicieli rządu i Sejmu.

Załącznik nr 1 – Założenia zmian ustawy

Załącznik nr 2 – Pismo do premiera Donalda Tuska

Załącznik nr 3 - Rozdzielnik