Zasady finansowania nauki - co wnosi a co znosi projekt ustawy o zmianie ustawy?

RGIB skierowała do MNiSW uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki.

Opinia