Wyjaśnienia MRR dot. uwag do projektu zmienianych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIG, 2007-2013

Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na uwagi RGIB do projektu zmienianych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

załącznik: wyjaśnienia MRR