Błędne tłumaczenie normy szkodzi certyfikacji

Rada ponownie wystąpiła do PCA w sprawie wykładni normy PN-EN ISO/IEC 17065:2012

załącznik: Pismo RGIB