Uwagi RGIB do projektu Krajowego Programu Badań

1 lipca 2011
Uwagi ogólne RGIB i propozycje zmian zapisów w projekcie Krajowego Programu Badań.