„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 207/2015: dr Joanna Dobrowolska-Polak, „Niemiecka pomoc humanitarna – bilans roku”.

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 207/2015: dr Joanna Dobrowolska-Polak, „Niemiecka pomoc humanitarna – bilans roku”.

Wersja polskojęzyczna link

 

Zwiększone zainteresowanie Republiki Federalnej Niemiec sytuacją ofiar konfliktów zbrojnych w 2015 r. pozostawało w związku z katastrofą humanitarną na Bliskim Wschodzie i masowym wypływem uchodźców z tego regionu. Republika Federalna Niemiec – jeden z największych donatorów międzynarodowej pomocy humanitarnej na świecie – w 2015 r. połowę swojej globalnej pomocy humanitarnej skierowała do ofiar konfliktu syryjskiego przebywających w państwach ościennych Syrii. Jednocześnie zrezygnowała z upolitycznienia pomocy na obszarze katastrofy, charakterystycznego dla niej od lat, i wsparła działanie dużych organizacji humanitarnych należących do rodziny ONZ.

Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego