„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 213/2016: dr Joanna Dobrowolska-Polak, „Ataki na kobiety i rekordowo wysoki napływ imigrantów do RFN – wyzwania dla niemieckiej polityki asymilacji imigrantów”.

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 213/2016: dr Joanna Dobrowolska-Polak, „Ataki na kobiety i rekordowo wysoki napływ imigrantów do RFN – wyzwania dla niemieckiej polityki asymilacji imigrantów”.

Wersja polskojęzyczna link

Wydarzenia pierwszych dni 2016 r. sugerują, że jednymi z największych wyzwań dla niemieckiej polityki wewnętrznej w najbliższym czasie będą regulacja pobytu niemal 1,1 mln transkulturowych imigrantów, którzy napłynęli do RFN w 2015 r., oraz potencjalna integracja ok. 0,5 mln osób, które złożyły wnioski o udzielenie azylu w Niemczech.
Przedstawienie danych o liczbie przybyłych do Niemiec imigrantów zbiegło się z podaniem do publicznej wiadomości informacji o masowych atakach na kobiety, dokonanych przez zorganizowane grupy mężczyzn w sylwestrową noc w niemieckich miastach, głównie w Kolonii. Ataki te zostały powiązane z masowym napływem imigrantów do Niemiec i spotkały się z żądaniami natychmiastowego ograniczenia ich przyjmowania. Zintensyfikowały też dyskusję na temat relacji międzykulturowych, w tym postrzegania roli kobiet w kulturach muzułmańskiej i judeochrześcijańskiej, dopuszczalnych form zachowań kulturowych oraz odpowiedzialności państwa, imigrantów i społeczeństwa przyjmującego za unikanie starć międzykulturowych.

Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.


Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego